Δ5

Δίκτυα Ζωής και Γεω-οικολογικά Συστήματα
EAΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
Life Networks and Geo-ecological Systems
SPRING SEMESTER
Υπεύθυνος:   Σγαρδέλης Σ.
Coordinator:  Sgardelis S.
Διδάσκοντες:  Αντωνίου Ι. , Καρακώστας Θ.,  Κλαδος Μ., Μαζάρης Α., Μπαμίδης Π., Παντής Ι., Παπουτσής A., Παυλίδης Σπ., Σκουρας Ζ., Σγαρδέλης Στ., Τσοκας Γ., Χιντήρογλου Χ.
Instructors: Antoniou I., Bamidis P., Chintiroglou Ch., Karakostas Th., Klados M., Mazaris A., Pantis J., Papoutsis A., Pavlides S., Scouras Z., Sgardelis S., Spyrou G., Tsokas G.
Περιεχόμενο
1) Στατιστική Ανάλυση βιολογικών Δεδομένων, Γενετικά και Πρωτεϊνικά Δίκτυα, Δίκτυα Επικοινωνίας στον οργανισμό,  Φαινοτυπικα Δίκτυα,
[Σκουρας, Σγαρδελης, Σπυρου]
2) Βιοποικιλότητα και ουδετερότητα (neutral biodiversity theory), δίκτυα  αλληλεπίδρασης πληθυσμών (τροφικά πλέγματα, ανταγωνισμός, παρασιτισμός, συνεργασία). Τοπία και αλληλεπιδράσεις μονάδων τοπίου (προστατευόμενες περιοχές, διασπορά, συνδεσιμότητα και κίνηση στο τοπίο).
[Σγαρδελης, Μαζαρης, Παντης, Χιντηρογλου]
3) Στοιχειομετρικά Δίκτυα, Αυτοκαταλυτικες Αντιδρασεις, Χημικη Αυτο-οργάνωση, Μεταβολικα Δίκτυα
[Παπουτσης]
4) Mέθοδοι μελέτης της λειτουργικής συνδεσιμότητας του εγκεφάλου. Δικτυα Εγκεφαλικης Λειτουργιας (Connectomics).
[Μπαμιδης, Κλαδος]
5) Ανάλυση Γεωλογικών, Μετεωρολογικών και Κλιματικών δεδομένων. Γεωσυστήματα, Ατμοσφαιρικα Συστηματα και Οικοσυστηματα, η Γη και η Ατμόσφαιρα ως Σύστημα Συστημάτων, Γεωσφαιρα-Ατμοσφαιρα-Βιοσφαιρα,  Γεωποικιλότητα.
[Καρακωστας,  Παυλιδης, Τσοκας]
6) Το Διαδίκτυο και ο Νους ως Οικοσυστηματα
[Παυλιδης, Παντης, Antoniou]
Content:
1) Statistical Analysis of Biological data. Genetic and Protein Networks, Communication Networks in organisms, Phenotypic Networks
[Scouras, Sgardelis, Spyrou]
2) Biodiversity, Neutral Biodiversity Theory. Networks of interacting populations (foodwebs, competition, parasitism, coopration).
Landscapes and interactions among Landscape Units (protected areas, dispersion, connectivity and motions in the Landscape)
[Chintiroglou, Mazaris, Pantis, Sgardelis]
3) Stoichiometric networks, Autocatalytic reactions, Chemical Self-Organization, Metabolic Networks
[Papoutsis]
4) Methods to study the functional connectivity of the Brain. Functional brain Networks (Connectomics).
[Bamidis, Klados]

5) Analysis of Geological, Meteorological and Climatic data. Geosystems, Atmospheric systems and Ecosystems, Earth and Atmosphere as System of Systems, Geosphere- Atmosphere, Biosphere, Geodiversity.
[Karakostas, Pavlides, Tsokas]
6) Web  and Mind as Ecosystems
[Pavlides, Pantis, Antoniou]

 

Διαλεξεις και Αναφορες      Lectures and References