Δ7

Ειδικά Θέματα Δικτύων Γνώσης και Σημασιολογικού Ιστού EAΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
Special Topics in Knowledge Networks and Semantic Web SPRING SEMESTER
Υπεύθυνος:   Μητακιδης Γ.
Coordinator: Metakides G.
Διδάσκοντες:  Ιγγλεζάκης Ι., Ιντζεσίλογλου Ν., Μητακιδης Γ.,  Μπράτσας Χ., Νούσκαλης Γ.
Instructors: Bratsas Ch., Igglezakis I., Intzesiloglou N., Metakides G., Nouskalis G.
Περιεχόμενο
1) Δημοσιοποίηση δεδομένων ως Linked Open Data. Δημιουργία γράφων στον Vistuoso (dereferencable URI/IRI) [Μπράτσας Χ.]
2) Παραδείγματα σημασιολογικών ερωτήσεων SPARQL (π.χ. DBpedia) και εύρεσης συνδέσεων Σημασιολογικών Ανοικτών Δεδομένων με την χρήση του SILK [Μπράτσας Χ.]
3) Ορισμός Ειδικών Θεμάτων (Δημοσιογραφία Δεδομένων, Οικονομικά Δεδομένα, σε Ιατρικά Δεδομένα [Μπράτσας Χ.]
4) Στατιστική της Γνώσης με χρήση της Γλωσσας Προγραμματισμου R [Μπράτσας Χ.]
5) Εφαρμογή Στατιστικής Ανάλυσης Ανοικτών Δεδομένων σε πραγματικά δεδομένα του Linked Open Data Cloud [Μπράτσας Χ.]
6) Εφαρμογή Οπτικοποιήσεων σε πραγματικά δεδομένα του Linked Open Data Cloud
7) Γνωσεις αναγκαιες για την Διαχειριση της Ζωης στον Ψηφιακο Κοσμο
[Μητακιδης Γ.]
8) Δικαιο, Πολυπλοκοτητα και Κοινωνικες Επιστημες. Συστημική Προσέγγιση
[Ιντζεσίλογλου Ν.]
9) Ποινικη Προστασια Ψηφιακης Πληροφοριας
[Νούσκαλης Γ.]
10) Ποινικη Προστασια από Κυβερνοεπιθεσεις
[Ιγγλεζάκης Ι.]
Content:
1) Data publishing as Linked Open Data. Graph Creation with Vistuoso (dereferencable URI/IRI) [Bratsas Ch.]
2) Examples of Semantic Questions SPARQL (ex. DBpedia). Finding links of Semantic Open Data using SILK [Bratsas Ch.]
3) Specific Projects (Journalism, Economic and Medical data) [Bratsas Ch.]
4) Statistics of Knowledge using the Programming Language R [Bratsas Ch.]
5) Application of Statistical analysis of Open Data to real data from the Linked Open Data Cloud [Bratsas Ch.]
6) Application of Visualization to real data from the Linked Open Data Cloud
7) Knowledge necessary to manage Life in the Digital World [Metakides G.]
 
8) Law, Complexity and Social sciences. Systems approach [Intzesiloglou N.]
 
9) Penal Protection of Digital Information
[Nouskalis G.]
10) Penal Protection from Cyber-Attacks
[Igglezakis I.]
 

Διαλεξεις και Αναφορες      Lectures and References