Δ1

Θεωρία Δικτύων και Δυναμικά Συστήματα
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
Network Theory and Dynamical Systems
WINTER SEMESTER
Υπεύθυνος: Μωυσιάδης Π.
Coordinator: Moyssiadis P.
Διδάσκοντες:  Αντωνίου Ι., Καραγιάννης Β., Μωυσιάδης Π., Βεσκουκης Β.
Instructors: Antoniou I., Karagiannis V., Moyssiadis P., Vescoukis V.
Περιεχόμενο
1) Συνδυαστική, Δίκτυα, συνδετικότητα, διαδρομες, δείκτες. Δομική Ανάλυση Δικτύων, Δομικοτης. Τυχαία Δίκτυα, Δίκτυα Μικρόκοσμων, Αυτο-όμοια Δίκτυα.
[Καραγιάννης Β. , Μωυσιάδης Π., Μωυσιάδης Θ.]
2) Δυναμικά Συστήματα, Χάος. Πολύπλοκα Κατανεμημένα Συστήματα.  Δυναμικη και Εξελιξη Δικτύων. Στοχαστικές Διαδικασίες σε Δίκτυα. Διαχυση, Εξαπλωση και Διακίνηση σε Δίκτυα, Δίκτυα Bayes, Markov, Στοχαστικά Μοντέλα του Παγκοσμιου Ιστου. Επιρροή και Συμπερασματολογία σε Δίκτυα. Νευρωνικά Δίκτυα, Ανοσοποιητικά Δίκτυα και Αρνητικη Επιλογη. Δικτυα Δικτύων.  [Αντωνιου Ι.]
3) Νευρωνικά Δίκτυα Εγκεφαλου [Κλάδος Μ.]
4) Πρότυπα μοντελοποίησης δομής και συμπεριφοράς πολύπλοκων και ετερογενών διασυνδεδεμένων συστημάτων  [Βεσκουκης Β.]
Content:
1) Combinatorics, Graphs, Connectivity, Paths, Indicators. Structural Analysis of Networks, Modularity. Random Networks, Small Worlds, Scale-Free Networks
[Karagiannis V., Moissiadis P., Moissiadis T.]
2) Dynamical Systems , Chaos, Complex Distributed Systems. Net Dynamics and Evolution. Stochastic Processes in Networks. Diffusion, Spread and Traffic in Nets, Bayesian Networks, Markov Networks, Stochastic Modeling of the WWW. Influence and Inference in Networks. Neural Nets, Immune Nets and Negative Selection. Nets of Nets. [Antoniou I.]

3) Neural Nets of the Brain [Klados M.]
4) Standards for representing structural and behavioral aspects of complex and heterogeneous interconnected networks and systems [Vescoukis V.]
 
Διαλεξεις και Αναφορες      Lectures and References