Δ6 ECON

Κοινωνικο-οικονομικά Δίκτυα

Socio-economic Networks

EAΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

SPRING SEMESTER

Υπεύθυνος: Ζηκόπουλος Χ.

Coordinator: Zikopoulos C.

Διδάσκοντες: Αντωνίου Ι., Βαρσακέλης Ν., Γλαβέλη Ν., Ζηκόπουλος Χ., Ιωαννιδης Ε., Κατρακυλιδης Κ., Κυρίτσης Ι.,  Παπαδημητρίου Θ., Παπαδόπουλος Κ., Σιδηρόπουλος Μ., Τσαδήρας Α.

Instructors: Antoniou I., Glaveli N., Ioannidis E., Katrakylidis K., Kyritsis I., Papadimitriou T. Papadopoulos K., Sidiropoulos M., Tsadiras Α., Varsakelis N., Zikopoulos C.

Περιεχόμενο

1) Οικονομετρικά υποδείγματα.

[Κατρακυλίδης Κ.] 3 ώρες

2) Δίκτυα γνώσης σε οργανισμούς και οικονομικά δίκτυα.

[Αντωνίου Ι., Βαρσακέλης Ν., Ιωαννιδης E.]

6 ώρες

3) Δυναμικά περιβαλλοντικά-οικονομικά μοντέλα με αλληλεπίδραση πληθυσμών και υποδείγματα καταναλωτή – πόρου, κυνηγού – θηράματος.

[Κυρίτσης Ι.] 3 ώρες

4) Παίγνια σε δίκτυα και εφαρμογές σε δίκτυα με εξωτερικότητες

[Παπαδόπουλος Κ.] 6 ώρες

5) Δίκτυα εφοδιαστικής αλυσίδας και αλγόριθμοι επίλυσης προβλημάτων.

[Τσαδήρας Α., Ζηκόπουλος Χ.] 6 ώρες

6) Δικτύωση και επιχειρηματικότητα.

[Γλαβέλη Ν.] 3 ώρες

7) Πολύπλοκα δίκτυα για τραπεζική εποπτεία και τη μελέτη διάχυση κρίσης.

[Παπαδημητρίου Θ.] 6 ώρες

8) Δυναμικά μακροοικονομικά υποδείγματα.

[Σιδηρόπουλος Μ.] 3 ώρες

Content:

1) Econometric models.

[Katrakylidis Κ.] 3 hours

2) Organizational knowledge networks and economic networks

[Antoniou I., Ioannidis E., Varsakelis N.]

6 hours

3) Environmental-economic dynamic models with dynamic interactions in nature and consumer – resource, predator – prey models.

[Kyritsis Ι.] 3 hours

4) Game theory for networks and applications in networks with externalities

[Papadopoulos Κ.] 6 hours

5) Supply chain networks and algorithms for problem solving.

[Tsadiras Α., Zikopoulos C.] 6 hours

6) Networks and entrepreneurship.

[Glaveli Ν.] 3 hours

7) Complex networks in banking supervision and crisis diffusion studies.

[Papadimitriou T.] 6 hours

8) Dynamic macroeconomic models.

[Sidiropoulos Μ.] 3 hours

 

Διαλεξεις και Αναφορες      Lectures and References

Δ6-2 ECON RTD Biotecnology
Δ6-2 ECON Knowledge Nets
Δ6-3 NETS Economic
Δ6-6 NETS Econophysics