Δ11 KNOW [2]

Ειδικά Θέματα Δικτύων Γνώσης και Σημασιολογικού Ιστού EAΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Special Topics in Knowledge Networks and Semantic Web SPRING SEMESTER

Υπεύθυνος:  Μακρης Γ.

Coordinator:  Makris G.

Διδάσκοντες

Αφενδρας Γ., Ιγγλεζάκης Ι., Μακρης Γ.,  Μπράτσας Χ., Νούσκαλης Γ.

Instructors:  

Afendras G., Bratsas Ch., Igglezakis I., Makris G., Nouskalis G.

Περιεχόμενο

1) Διαχειριση Βασεων Δεδομενων. Η Γλωσσα SQL 
[Μακρης Γ.] 3 ωρες

2) Δημοσιοποίηση δεδομένων ως Linked Open Data. 
[Μπράτσας Χ.] 3 ωρες

3) Στατιστική της Γνώσης με χρήση της Γλωσσας Προγραμματισμου R
[Μπράτσας Χ.] 3 ωρες

4) Στατιστική Ανάλυση Ανοικτών Δεδομένων από το Linked Open Data Cloud και Οπτικοποιηση
[Μπράτσας Χ.] 3 ωρες

5) Semantic Web (Web 3.0).  Η γλώσσα Prolog. Σύνταξη. Κανόνες. Εκτέλεση προγραμμάτων Prolog στο Semantic Web
[Μακρής Γ.] 6 ωρες

6) Μεγάλα Δεδομενα. Συλλογή και Eπεξεργασία
[Μακρής Γ.] 6 ωρες

7) Μηχανικη Μαθηση: Bayes, Κρυφες Μεταβλητες, Instance based, Nearest Neighbour, Resampling, Cross-Validation
[Αφενδρας Γ.] 6 ωρες

8) Ποινικη Προστασια Ψηφιακης Πληροφοριας
[Νούσκαλης Γ.] 3 ωρες

9) Ποινικη Προστασια από Κυβερνο-Eπιθεσεις
[Ιγγλεζάκης Ι.] 3 ωρες

Content:

1) Data Base Management. The Language SQL 
[Makris G.] 3 hours

2) Data publishing as Linked Open Data.
[Bratsas Ch.] 3 hours

3) Statistics of Knowledge using the Programming Language R
[Bratsas Ch.] 3 hours

4) Statistical analysis of Open Data from the Linked Open Data Cloud
[Bratsas Ch.] 3 hours

5) Semantic Web (Web 3.0).  The Language Prolog. Syntax. Rules. Programming with Prolog in the Semantic Web
[Makris G.] 6 hours

6) BigData. Collection and Processing
[Makris G.] 6 hours

7) Artificial Learning: Bayes, Latent Variables, Instance based, Nearest Neighbour, Resampling, Cross-Validation.
[Afendras G.] 6 hours

8) Penal Protection of Digital Information
[Nouskalis G.] 3 hours

9) Penal Protection from Cyber-Attacks
[Igglezakis I.] 3 hours

 

Διαλεξεις και Αναφορες      Lectures and References

Mathematics of the Web