Δ13 QP

Κβαντική Πληροφορία

EAΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Quantum Information

SPRING SEMESTER

Υπεύθυνος:  Χατζησάββας Κ.

Coordinator: Chatzisavvas K.

Διδάσκοντες

Αντωνίου Ι., Χατζησάββας Κ.

Instructors:

Antoniou I. , Chadjisavvas K.

Περιεχόμενο

1) Κβαντικη Υπολογιστες. Μαθηματικα και Τεχνολογικα Επιτευγματα, Προοπτικες. Συστηματα Κλασσικα και Κβαντικα
[Αντωνίου Ι., Χατζησάββας Κ.] 3 ωρες

2) Κβαντικες Καταστασεις. Διανυσματικοι Χωροι. Διανυσματικη Παρασταση Δεδομενων, Qubit,  Κβαντικη Πιθανοτης, Κβαντικα Μιγματα
[Αντωνίου Ι.] 6 ωρες

3) Προβολες, Αλγεβρα Πινακων (Tελεστων), Κβαντικη Λογικη,  Κβαντικες Πυλες.
[Αντωνίου Ι.] 3 ωρες

4) Συζευξη Κβαντικων Συστηματων, Τανυστικο Γινομενο,  Διεμπλοκη
[Αντωνίου Ι.] 3 ωρες

5) Κβαντικη Πληροφορια και Εντροπια
[Αντωνίου Ι.] 3 ωρες

6) Υλοποιηση Qubits, Υλοποιηση Κβαντικων Πυλων
[Χατζησάββας Κ.] 6 ωρες

7) Υλοποιηση Διεμπλοκης, Εφαρμογες Διεμπλοκης. Κβαντικοι Αλγοριθμοι. Κβαντικη Κρυπτογραφια
[Χατζησάββας Κ.] 12 ωρες

Content:

1) Quantum Computers, Mathematical and Technological Achievements and Perspectives. Classical and Quantum Systems. 
[Antoniou I. , Chadjisavvas K.] 3 hours

2) Quantum States. Vector Spaces. Vector Representation of Data, Qubit,  Quantum Probability, Quantum Mixtures
[Antoniou I.] 6 hours

3) Projections, Matrix (Operator) Algebra, Quantum Logic, Quantum Gates
[Antoniou I.] 3 hours

4) Coupling of Quantum Systems, Tensor Product, Entanglement
[Antoniou I.] 3 hours

5) Quantum Information and Entropy
[Antoniou I.] 3 hours

6) Realization of Qubits, Realization of Quantum Gates,
[Chadjisavvas K.] 6 hours

7) Realization of Entanglement,  Applications of Entanglement. Quantum Algorithms.  Quantum Cryptography
[Chadjisavvas K.] 12 hours

 

Διαλεξεις και Αναφορες      Lectures and References

QP O Introduction 
QP I One
QP II Many
QP III Applications