Διαδικασία Procedure

1. Υποβολη Υποψηφιοτητος (Αρθρο 4 του Κανονισμου)
Μετά την Προσκληση Υποψηφιων οι υποψήφιοι καταθέτουν την συμπληρωμενη Αίτηση F1 στη Γραμματεία του ΠΜΣ ΕτΔ
 
2. Επιλογη (Αρθρο 5 του Κανονισμου)
Οι αξιολογητές βαθμολογούν ανεξάρτητα εκαστον υποψήφιο και κατοπιν υπολογίζεται ο μέσος όρος.
Με βάση αυτόν τον μέσο όρο διατάσσονται οι υποψήφιοι στον πίνακα επιτυχόντων και επιλαχόντων
 
3. Εγγραφη Επιτυχόντων
Οι Επιτυχόντες εγγράφονται στη Γραμματεία, έως το τελος της εβδομάδας που αρχιζουν τα Μαθηματα, συμφωνα με το Προγραμμα εκαστου  Ακαδημαϊκού Έτους, υποβάλλοντας Aίτηση Εγγραφης F2 η οποία συνοδεύεται από την Δήλωση Στοιχειων F3, το Ατομικό Στατιστικό Δελτίο F4 και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην Αίτηση Εγγραφής. Όσοι δεν προλαβαν να ορκιστουν, οφείλουν να καταθεσουν το Πτυχιο και την Αναλυτικη Βαθμολογια το αργοτερο εντος της εβδομαδος που θα ορκιστουν.
 
4. Μαθηματα (Αρθρα 7,8,9 του Κανονισμου)
Τα μαθήματα γινονται συμφωνα με το Προγραμμα  και τον Κανονισμο Λειτουργιας. Η παρουσία στα μαθήματα είναι υποχρεωτική. Φοιτητες που απουσιαζουν περαν του 25% των ωρων Διδασκαλιας ενός Μαθηματος, για οιονδηποτε λογο, δεν δυνανται να συμμετασχουν στην Εξεταση του Μαθηματος. 
Οι φοιτητες υποχρεούνται να δηλωνουν ηλεκτρονικα στο Πληροφοριακο Συστημα Γραμματειων του ΑΠΘ (https://it.auth.gr/el/eUniversity/studentIS) τα μαθήματα που θα παρακολουθησουν εντος της 3ης διδακτικης εβδομαδας εκαστου Εξαμήνου. Τα 3 Μαθηματα του Χειμερινου Εξαμηνου είναι υποχρεωτικα. Κατά το Εαρινο Εξαμηνο επιλεγονται 3 Μαθηματα εκ των προσφερομενων.
Όσοι επιλέξουν το Μάθημα Δ7, υποχρεωτικά επιλέγουν και το Μάθημα Δ6.
Όσοι επιλέξουν το Μάθημα Δ8, υποχρεωτικά επιλέγουν και το Μάθημα Δ5.
Όσοι επιλέξουν το Μάθημα Δ9, υποχρεωτικά επιλέγουν και το Μάθημα Δ5.
Όσοι επιλέξουν το Μάθημα Δ10, υποχρεωτικά επιλέγουν και το Μάθημα Δ5.
Όσοι επιλέξουν το Μάθημα Δ11, υποχρεωτικά επιλέγουν και το Μάθημα Δ4.
Όσοι επιλέξουν το Μάθημα Δ12, υποχρεωτικά επιλέγουν και το Μάθημα Δ6.
Όσοι επιλέξουν το Μάθημα Δ13, υποχρεωτικά επιλέγουν και το Μάθημα Δ4.
 
5. Διπλωματικη Εργασια (Αρθρα 10,11,12 του Κανονισμου)
1. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των 6 μαθημάτων κάθε φοιτητής επιλέγει ένα από τα θέματα που προσφέρονται ή προτείνει κάποιο δικό του σε συνεννόηση με κάποιον Εισηγητή που προτείνεται ως Επιβλέπων. Μόλις το θέμα της Διπλωματικής Εργασίας οριστικοποιηθεί, ο Εισηγητής συμπληρώνει και καταθέτει στην Γραμματεία το Έντυπο ΔΕ Ορισμός Θέματος και ΕΕ F5 για την της Διπλωματική Εργασία του φοιτητού.
2. Η ΕΔΕ μεριμνά ώστε να δίδονται θέματα σ' όλους τους φοιτητές που δικαιούνται. Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.1,4 του Ν.3685/08, ο Επιβλέπων και η Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή ορίζονται από την ΕΔΕ, ύστερα από πρόταση της Σ.Ε. Ο Επιβλέπων είναι μόνιμο μέλος Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. ή άλλος Επιστήμων, όπως ορίζεται από το ισχύον Νομικό Πλαίσιο κατά τον ορισμό της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής. Τα δύο (2) άλλα μέλη έχουν επιστημονική ειδικότητα συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του ΔΠΜΣ. και μπορούν να είναι Διδάσκοντες/ουσες του Δ.Π.Μ.Σ. ή Δ.Ε.Π. Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ελληνικού ή της αλλοδαπής ή Ερευνητές/τριες των βαθμίδων Α΄, Β΄ ή Γ΄, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος ή άλλος Επιστήμων, όπως ορίζεται από το ισχύον Νομικό Πλαίσιο κατά τον ορισμό της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής.
3. Η Σ.Ε. και ο Επιβλέπων έχουν την ευθύνη της παρακολούθησης και του ελέγχου της πορείας των σπουδών του μεταπτυχιακού φοιτητή. Ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, ή άλλα μόνιμα μέλη Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. μπορεί να ορίζονται Συνεπιβλέποντες του μεταπτυχιακού φοιτητή.
4. Η διπλωματική εργασία συγγράφεται στην Ελληνική γλώσσα σύμφωνα με το ΣΧΕΔΙΟ Διπλωματικής Εργασίας F6. Η συγγραφή στην Αγγλική γλώσσα είναι εφικτή, σύμφωνα με το  LAYOUT Διπλωματικής Εργασίας F6, κατόπιν υποβολής σχετικού Αιτήματος στο Έντυπο ΔΕ Ορισμός Θέματος και ΕΕ F5 και εγκρίσεως από την Ε.Δ.Ε.
5. Η Εργασία κατατίθεται σε Έντυπη μορφή καθώς και σε Ψηφιακή μορφή (CD που φέρει ετικέτα με το όνο­μα του φοιτητή, τον τίτλο της Εργασίας και τα σχετικά περί copyright). Η ψηφιακή μορφή της Εργα­σίας αποτελείται από ένα και μόνο αρχείο Adobe Acrobat (pdf).
6. Εκαστος-στη  φοιτητής-ρια καταθέτει την ολοκληρωμένη Διπλωματική Εργασία τουλάχιστον 15 ημέρες [Αρθρο 10, εδαφιο 6] πριν την δημόσια παρουσίαση με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) προς την Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή, τον Διευθυντή και την Γραμματεία. Οι αμελουντες να καταθεσουν την ολοκληρωμένη Διπλωματική Εργασία ως την 8η Δεκεμβρίου του μεθεπόμενου έτους από το έτος της αρχικής Εγγραφής, δεν δύνανται να παρουσιάσουν την Διπλωματική Εργασία πριν το τελος του ετους και συνακόλουθα στερούνται την ιδιότητα του φοιτητή [Αρθρο 7].
7. Πριν την εξέταση της Διπλωματικής εργασίας ο/η φοιτητής/φοιτήτρια καταθέτει Βεβαίωση ότι δεν έχει εκκρεμότητες με τις Βιβλιοθήκες του ΑΠΘ. Η Βεβαίωση χορηγείται από μια εκ των  Βιβλιοθηκών του ΑΠΘ.
8. Ο/Η φοιτητής,-ρια παρουσιάζει δημόσια τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία, που εκπόνησε ενώπιον της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής. Αν την ημέρα που ορίζεται η παρουσίαση, δεν παρίστανται όλα τα μέλη της τριμελούς επιτροπής, τότε η παρουσίαση γίνεται, με παρόντα τουλάχιστον δύο μέλη της. Η παρουσίαση της Εργασίας διαρκεί περίπου 20 (είκοσι) λεπτά της ώρας και ακολουθούν ερωτήσεις. Μετά την προφορική παρουσίαση και την έγκρισή της Διπλωματικής Εργα­σίας, ο φοιτητής ενσωματώνει τυχόν σχόλια και διορθώσεις που η Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή έκρινε απαραίτητες και αποστελλει την τελική Διπλωματική Εργασία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) προς την Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή, τον Διευθυντή και την Γραμματεία.
9. Μετά την επιτυχή εξέταση της Διπλωματικής Εργασίας, συντάσσεται το Πρακτικό Εξέτασης F7 και το Βαθμολόγιο F8 από την τριμελή Εξεταστική Επιτροπή.
10. Ο Επιβλέπων καταθέτει το Πρακτικό Εξέτασης, το Βαθμολόγιο και την Βεβαίωση Βιβλιοθηκών (Άρθρο 10.7) στην Γραμματεία.
 
6. Ολοκληρωση Σπουδων (Αρθρα 13,14 του Κανονισμου)
Με τη βαθμολόγηση της Διπλωματικής Εργασίας από την τριμελή Εξεταστική Επιτροπή, ολοκληρώνονται οι σπουδές στο ΔΠΜΣ. Η ημερομηνία της Παρουσίασης θεωρείται ως ημερομηνία λήψης του ΜΔΕ.
 
7. Αποφοιτηση (Αρθρο 15 του Κανονισμου)

Προϋποθέσεις για την απονομή του ΜΔΕ είναι:
1. Η κατάθεση αντιτύπου της Διπλωματικής Εργασίας στην Κεντρικη Βιβλιοθηκη (βλ. http://www.lib.auth.gr/el/υποβολή-μεταπτυχιακών-εργασιών-και-διδακτορικών-διατριβών-0), καθως και στις Βιβλιοθηκες των Τμηματων Μαθηματικων, Βιολογιας, Γεωλογιας και Οικονομικων Επιστημων του ΑΠΘ."
2. Η παράδοση στην Γραμματεία της ακαδημαϊκής ταυτότητας και του βιβλιαρίου υγειονομικής περίθαλψης (εφόσον είχε ζητηθεί και χορηγηθεί).

Για τη χορήγηση αντιγράφου του ΜΔΕ ειτε Πιστοποιητικών απαιτείται κατάθεση στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ ΠΣΔ :
1) αίτησης F9 για έκδοση αντιγράφου μεταπτυχιακού διπλώματος και/ή αναλυτικής βαθμολογιας
2) αποδεικτικών πληρωμής των αντίστοιχων παραβόλων ως εξής:
     € 13,00  (δεκατρία ευρώ) για αντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος,
       € 6,00 (έξι ευρώ) για αναλυτική βαθμολογία,
     € 32,00 (τριάντα δύο ευρώ) για  μεμβράνη (εκδίδεται άπαξ)

Η καταβολή του αντιτίμου του παραβόλου πραγματοποιείται μέσω της Τράπεζας Πειραιώς στον αριθμό λογαριασμού: 5272-041780-361 (IBAN: GR87 0172 2720 0052 7204 1780 361) (το πλησιέστερο στην Πανεπιστημιούπολη Α.Π.Θ. υποκατάστημα βρίσκεται στο υπόγειο του Κτιρίου Διοίκησης του Α.Π.Θ),
Δικαιούχος του λογαριασμού είναι το ΑΠΘ. Στο παράβολο θα πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του/της ενδιαφερόμενου/ης και ως αιτιολογία το είδος πιστοποιητικού (πχ: ΜΔΕ, αναλυτική βαθμολογία, μεμβράνη ΜΔΕ).

 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ
Οι Αποφοιτοι δύνανται να εκπονησουν Διδακτορικη Διατριβη σε ένα από τα Τμηματα Οικονομικων Επιστημων, Μαθηματικων, Βιολογιας, Γεωλογιας του ΑΠΘ. Η διαδικασια προσδιοριζεται στους Εσωτερικους Κανονισμους των Τμηματων.