Διπλωματικές Εργασίες Theses

Kειμενα στον Ιστοχωρο του ΑΠΘ  Texts at the AUTH Website
http://ikee.lib.auth.gr/search?cc=Postgraduate+Theses&ln=el&jrec=11

ΔΙΚΤΥΑ και ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ   NETWORKS and COMPLEXΙΤΥ

AA
NU
Ημερομηνία
Date
Τίτλος Διπλωματικης
Thesis Title
Φοιτητής
Student
Επιβλεπων
Supervisor
7 2021-02-04 Information Theoretic Analysis of Deception and Decisions in Networks
Ανάλυση Παραπλάνησης και Λήψη Αποφάσεων με Μεθόδους Θεωρίας Πληροφορίας σε Δίκτυα
Argyratos T. Antoniou Ι.
6 2021-01-28 Decision Networks and Information Theory Application to SWOT analysis
Δίκτυα Αποφάσεων και Θεωρία Πληροφορίας Εφαρμογές στην ανάλυση SWOT
Kiratsoudis S. Antoniou Ι.
5 2020-10-23 Ένα γενικό μοντέλο κοινωνικής επιρροής στη διαμόρφωση άποψης από την οπτική του πράκτορα Συρελογλου A. Sgardelis S.
4 2020-10-19 Οι έφηβοι, το διαδίκτυο και τα προσωπικά δεδομένα Makri A. Farmakis N.
3 2020-10-09 Διαχρονική μελέτη της εξέλιξης των εθνικών οικονομιών με τη χρήση των σύνθετων δικτύων Potsas P. Papadimitriou Th.
2 2020-10-08 Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και μετοχές: μια δικτυακή προσέγγιση Kugiumtzis I. Kugiumtzis D.
1 2020-09-01 Δίκτυα επιθετικότητας σε σχολικές τάξεις: δυναμική ανάλυση και σύγκριση δομών Βασιλου Α. Kallimanis S.

ΠΟΛΥΠΛΟΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ και ΔΙΚΤΥΑ  COMPLEX SYSTEMS and NETWORKS

AA
NU
Ημερομηνία
Date
Τίτλος Διπλωματικης
Thesis Title
Φοιτητής
Student
Επιβλεπων
Supervisor
66 2019-12-23 Μελέτη εξέλιξης του δικτύου των Ευρωπαϊκών χωρών εντός και εκτός οικονομικής ένωσης με ανταγωνιστικό οικονομικό πλεονέκτημα ως προς κατηγορίες εξαγωγικών προιόντων, από το 1995 έως το 2014 Papatheodorou D. Karagiannis V.
65 2019-12-23 Ανάλυση ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος ηρεμίας και εξαγωγή μετρικών δικτύου σε ασθενή με σχιζοφρένεια υπό φαρμακευτική αγωγή Θωμαϊδης Γ. Bamidis P.
64 2019-12-23 Αξιολόγηση του προσυμπτωματικού ελέγχου για καρκίνο τραχήλου μήτρας μέσω αυτολήψης υλικού προς μοριακή ανάλυση HPV DNA και βιοδεικτών Kitsantas K. Antoniou I.
Moisiadis Th.
63 2019-12-23 Μελέτη εξέλιξης του δικτύου των Ευρωπαϊκών χωρών εντός και εκτός οικονομικής ένωσης με ανταγωνιστικό οικονομικό πλεονέκτημα ως προς κατηγορίες εξαγωγικών προϊόντων, από το 1995 ως το 2014 Παπαθεοδώρου Δ. Karagiannis V.
62 2019-12-20 Δομή των κοινοτήτων του φυτοπλαγκτού σε εύτροφες ελληνικές λίμνες Γεωργούλης Φ. Mazaris Α.
61 2019-12-20 Χωροχρονική διερεύνηση των σχέσεων μεταξύ κλίματος - βλάστησης στην Ελλάδα με χρήση της πλατφόρμας Google Earth Engine Καζαμίας Α. Π. Sgardelis S.
60 2019-12-20 Αξιολόγηση ενός πρωτοκόλλου νοητικής και σωματικής ενδυνάμωσης σε ενήλικες με σύνδρομο Down μέσω θεωρίας γράφων Καράλη Χ. Bamidis P.
59 2019-12-20 Συγκριτικη Μελετη Κλασικων και Κβαντικων Αλγοριθμων Μηχανικης Μαθησης Μπαλάς Γ. Chadjisavvas K.
58 2019-12-20 Μελέτη των τυπικών και άτυπων σχέσεων καθώς και των ροών πληροφορίας στο δίκτυο των στελεχών τμήματος του οργανισμού της Πολεμικής Αεροπορίας με σκοπό τη βελτίωση των δεξιοτήτων και του τρόπου διοίκησης Papapostolou Μ. Karagiannis V.
57 2019-12-20 Διερεύνηση σχέσεων λεκτικής επιθετικότητας και έλξης σε στελέχη εταιρίας μέσω ανάλυσης δικτύων Πέτκου Β. Sgardelis S.
56 2019-12-20 Ανάλυση Σχολικού Εκφοβισμού με Θεωρία Δικτύων, μέσα από δειγματοληψία Rossopoulos Ν. Farmakis Ν.
55 2019-12-19 Αξιολόγηση μέτρων συνδεσιμότητας στο σχηματισμό δικτύων από ηλεκτροεγκεφαλογραφήματα Μεταξοπούλου Ν. Kugiumtzis D.
54 2019-12-19 Ανάλυση στατιστικής σημαντικότητας του modularity σε δίκτυα χρονοσειρών Χριστόπουλος Γ. Kugiumtzis D.
53 2019-12-18 Μελέτη αλληλεπιδράσεων διαφορετικών συστημάτων του ανθρώπινου οργανισμού μέσω θεωρίας γράφων κατά τη διάρκεια του ύπνου σε πρωτόκολλο φαρμακευτικής διακοπής καπνίσματος Παπακυριάκου Σ. Bamidis P.
52 2019-12-18 Ανάπτυξη μεθόδων για την αυτοματοποιημένη παρακολούθηση ιχθύων σε δεδομένα DIDSON (Dual-Frequency Identification Sonar) Περιβολιώτη Τ.-Μ. Sgardelis S.
51 2019-12-17 Quantum Neural Networks Kofterou M. Antoniou I.
50 2019-12-17 Quantum Context and Locality Sarigiolis L. Antoniou I.
49 2019-12-17 Ανάπτυξη συστήματος αυτόματης επισήμανσης εικόνων χρηστών διαδικτυακής κοινότητας με σκοπό την βελτίωση του συστήματος συστάσεων σχετικών προϊόντων Σούσος Α. Antoniou I.
Bratsas C.
48 2019-12-17 Μια συγκριτική μελέτη των θεωρητικών κατανομών ακραίων τιμών της θερμοκρασίας του αέρα στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα Τοπούζη Μ. Farmakis N.
47 2019-12-17 Ανάλυση συστημάτων αυτόματων συστάσεων στο σύνολο δεδομένων Movielens Φουδούλη Α. Bratsas C.
46 2019-12-17 H μελέτη των εγκεφαλικών δικτύων στη χρονική (α)συμφωνία του οπτικο-ακουστικού λόγου Χαλάς Ν. Sgardelis S.
45 2019-12-11 Εφαρμογή ανάλυση δικτύων σε δεδομένα νέας γενιάς Βαγιωνά Α. Χ. Sgardelis S.
44 2019-11-29 Μελέτη ηλεκτροεγκεφαλογραφικών ευρημάτων ασθενών με Νοητική Έκπτωση σχετιζόμενη με την Άνοια Τύπου Alzheimer με τη χρήση του υψηλής πυκνότητας EGI GES 300. Λαζάρου Ι. Kugiumtzis D.
43 2019-11-22 Κβαντική Στατιστική και Ανάλυση Δεδομένων Κοσμίδης Α. Antoniou I.
42 2019-11-06 Εξέταση των Παγκόσμιων Αλυσίδων Αξίας μέσω Ανάλυσης Δικτύων Αγγελίδης Γ. Varsakelis N.
41 2019-10-25 Στατιστική ανάλυση στο δίκτυο συναλλαγών του Bitcoin Καλαμπάκας Αργύριος Antoniou I.
40 2019-06-27 Διάδοση ψευδών ειδήσεων σε μη κατευθυνόμενα δίκτυα Κωνσταντινίδης Α. Antoniou I.
39 2019-06-27 Εφαρμογή της θεωρίας δικτύων στην ανάλυση της δομής μαθητικών ομάδων πριν και μετά την υλοποίηση προγράμματος εκπαίδευσης σε Κέντρο Περιβαλλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Χρυσανθόπουλος Χ. Sgardelis S.
38 2019-06-14 Ανάλυση Δικτύων Πληγεισών Περιοχών για την Υποστήριξη των Λειτουργιών Διανομής σε Ανθρωπιστικές Αλυσίδες Εφοδιασμού Ταουκτσής Ξενοφών Zikopoulos C.
37 2019-06-13 Συγκριτική μελέτη γραμμικών μοντέλων και νευρωνικών δικτύων για την λήψη ορθολογικών αποφάσρων Τζώτζης Χ. Antoniou I.
36 2019-05-24 Δικτυακές υπογραφές και μοτίβα σε Βιολογικά Δίκτυα σχετιζόμενα με Νευροεκφυλιστικές νόσους Παπαεμμανουήλ Ερασμία Sgardelis S.
35 2018-12-21 Μέθοδοι συσταδοποίησης για τον εντοπισμό κοινοτήτων σε πολύπλοκα δίκτυα Κάτανος Λ. Kugiumtzis D.
34 2018-12-20 Αλγόριθμοι Μάθησης για μεγάλης κλίμακας δεδομένα Τσολακίδου Ε. Bratsas C.
33 2018-06-28 Ανάλυση Ανθεκτικότητας Δικτύων Χατζηευστρατίου Ι. Antoniou I.
32 2018-06-25 Οικολογική συνδεσιμότητα σε Ευρωπαϊκά τοπία: μελέτη χωρο-χρονικών μεταβολών Πέτσας Π. Mazaris A.
31 2018-06-22 Δίκτυα συσχέτισης κλάδων του ελληνικού χρηματιστηρίου Θεοδωρίδης Μ. Kugiumtzis D.
30 2017-12-20 Εφαρμογή της Ανάλυσης Δικτύων στη μελέτη του διεθνούς εμπορίου. Η περίπτωση της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς Στρωτού Μ. Varsakelis N.
29 2017-12-18 Διερεύνηση της χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας  στην Εκπαίδευση και στη διδασκαλία των Μαθηματικών Πορπόδη Μ. Farmakis N.
28 2017-12-18 Πίνακες επιβίωσης και η διαχείριση τους. Εκτίμηση των γραφικών τους παραστάσεων με τη χρήση του συντελεστή μεταβλητότητας. Σειρηνόπουλος Δ. Farmakis N.
27 2017-12-18 Δομική ανάλυση του φαινομένου του σχολικού εκφοβισμού με εφαρμογή της θεωρίας δικτύων Τονίδης Ε. Farmakis N.
26 2017-12-15 Εθισμός στο Διαδίκτυο Παπαδανιήλ Ε. Farmakis N.
25 2017-12-11 Δίκτυα αιτιότητας με μέτρα πληροφορίας σε μη-στάσιμες χρονοσειρές με εφαρμογή στα χρηματο-οικονομικά Γραβάνης Μ. Κουγιουμτζής Δ.
24 2017-11-27 Πρόβλεψη παραγόμενης ενέργειας σε φωτοβολταϊκά συστήματα με χρήση τεχνικών μηχανικής μάθησης Ξανθοπούλου Γ. Antoniou I.
23 2017-09-12 Τα δίκτυα ως μέθοδος επιλογής χαρτοφυλακίου Karadimos P. Varsakelis N.
22 2017-09-12 Διαχρονική ανάλυση οικονομικών δικτύων και δικτύων εμπορίου Παναγιώτου Π. Varsakelis N.
21 2017-07-13 Προσδιορισμός Στατιστικών Χαρακτηριστικών Παν-γονιδιώματος Μπατζιάκας Α. Sgardelis S.
20 2017-06-30 Αναπαράσταση Πολυμέσων με Μοντέλα Γραφημάτων και Εφαρμογές Μπάτζιου Ε. Antoniou I.
19 2017-06-14 Επιλογή κόμβων Διαφημιστικής Προώθησης σε Κοινωνικά Δίκτυα με Εξωτερικότητες Papadopoulos Δ. Papadopoulos K.
18 2017-06-14 Ο κανόνας κεντρικότητας - θνησιμότητας σε προσημασμένα πρωτεϊνικά δίκτυα Paragamian S. Sgardelis S.
17 2016-12-22 Χρήση παιγνίου ρόλων στην ανάλυση πολιτικο-διοικητικών δικτύων: Εφαρμογή στο πεδίο της εκπαίδευσης τέκνων μεταναστών Δουμάνης Α. Zikopoulos C.
16 2016-12-22 Διερεύνηση δομών του εμπορίου στους τομείς ρυζιού και ξυλείας. Ενδοκλαδικό εμπόριο και συγκριτική ανάλυση σε αγροτικό και δασικό δίκτυο Καλιοροπούλου Α. Zikopoulos C.
15 2016-12-22 Βιογραφική διερεύνηση εκπαίδευσης και επαγγελματικής σταδιοδρομίας. Συγκριτική δικτυακή ανάλυση βιογραφικών διαδρομών στα πεδία Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, ευρύτερου ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Ντερβίση Λ. Zikopoulos C.
14 2016-12-22 Επεξεργασία Πληροφορίας για Συνεννόηση Ανθρώπου Ρομπότ Εξυπηρετητή και Ανάλυση Συναισθήματος Παυλίδου Μ. Bamidis P.
13 2016-12-22 Πόσο εύρωστα είναι τα δίκτυα επικονίασης στην αφαίρεση κόμβων και πως η τοπολογία του δικτύου επηρεάζει την ευρωστία Σαραντοπούλου Ε. Sgardelis S.
12 2016-12-22 Ανάλυση του βάθους και της ευρύτητας της εξάρτησης μεταξύ δομών συμπεριφοράς σε δίκτυα τάξεων ενηλίκων εκπαιδευομένων Τσόκας Α. Ν. Antoniou I.
11 2016-12-20 Εμπλουτισμός δεδομένων recommender systems με Linked Open Data Μοσχάτος Λ. Μ. Bratsas C.
10 2016-12-20 Η εξέλιξη του Οικονομικού Δικτύου του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών από το 2007 ως το 2011 Χατζοπούλου Α. Antoniou I.
9 2016-12-20 Σημασιολογική Αναπαράσταση Δεδομένων του ΕΣΠΑ. Στοχεύοντας σε ένα Εννοιολογικό Δίκτυο Οικονομικών Δεδομένων Χονδροκώστας Ε. Bratsas C.
8 2016-12-09 Ανάλυση των διεθνών εμπορικών δικτύων στην Ευρωπαϊκή Ένωση με βάση υποδείγματα βαρύτητας (gravity models) Ντεγίδου Λ. Sidiropoulos M.
7 2016-12-05 Ανάλυση και σύγκριση Δικτύων Εγκεφάλου κατά τη Μαθηματική Επίδοση, σε άτομα με Μαθηματικό Άγχος είτε άνευ Μαθηματικού Άγχους Γρηγοριάδου Μ. Bamidis P.
6 2016-11-15 Η επίδραση του Διαδικτύου στις επιχειρήσεις Μεντενζής Ν. Farmakis N.
5 2016-11-08 Δίκτυα Γνώσης και Εφαρμογές Μεθόδων Στατιστικής σε Διασυνδεδεμένα Δεδομένα Κινηματογράφου Λιβανός Ν. Bratsas C.
4 2016-11-08 Στατιστική ανάλυση επιγενετικών δεδομένων για ασθενείς με Χρόνια Λεμφοκυτταρική Λευχαιμία (ΧΛΛ) Χαλκίδης Ν. Sgardelis S.
3 2016-09-26 Το άγχος για τα Μαθηματικά στους φοιτητές των Εφαρμοσμένων Επιστημονικών Κλάδων Δημητριάδου Α. Farmakis N.
2 2016-09-26 Η εξέλιξη του οικονομικού δικτύου των γενικών δεικτών των Χρηματιστηρίων Αξιών για επιλεγμένες χώρες από την Αμερική, την Ασία, την Ευρώπη και την Ωκεανία, από το 2005 έως το 2015. Μανώλα Γ. Antoniou I.
1 2016-06-16 Analysis of stock market crises: a network theory approach Βαμβακάρης Μ. Varsakelis N.

EΠΙΣΤΗΜΗ του ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ   WEBSCIENCE

AA
NU
Ημερομηνία
Date
Τίτλος Διπλωματικης
Thesis Title
Φοιτητής
Student
Επιβλεπων
Supervisor
65 2015-10 Public awareness of Web Applications. The case of Taxation Παπαγεωργιου Μ.
Papageorgiou M.
Farmakis N.,
64 2015-09 Web Crime: Public Awareness, Prevention and  Coping. Θωμοπούλου Χ.
Thomopoulou C.
Farmakis N.
63 2015-07 Web Intelligence of University  Students and Graduates Λιούτα Ζ.
Liouta Z.
Farmakis N.
62 2014-12 Semantic description of enforcement games of elders. Creation of Linked data for Active and Healthy Aging Μπαμπαρόπουλος Γ. Bamparopoulos G. Bamidis P.
61 2014-12 Mathematical Education with the Wikimedia Education Program. The example of the school of Mathematics Αγγέλου Α.
Aggelou A.
Bratsas C.
60 2014-12 e-markets: The opinion of consumers for benefits and dangers Βρύκου Ε.
Vrykou E.
Antoniou I.
59 2014-12 Publishing and Visualization of Linked Data on Road Safety Γεωργιλα Χ.
Gerogila C.
Bratsas C.
58 2014-12 Semantic Representation of Greek WordNet and publication in accordance with the principles of Linked Data Καραμπατάκη Σ.
Karampataki S.
Antoniou I.
57 2014-11 Literature research about Denial of Service attacks: Comparison of different modes of DoS attacks, Analysis of DoS defense schemes in information system environments and networks and Overview of security policies against DoS attacks on business environments Ζλάτης
Zlatis C.
Stamatiou I.
56 2014-11 Attitudes of people over 45 concerning the Internet and its applications Βογιατζή Χ.
Vogiatzi C.
Farmakis N.
55 2014-09 Recognition and Classification Algorithms With Application to Neurophysiological Data Σαββίδης Θ.
Savvidis Th.
Bamidis P.
54 2014-09 Statistical and conceptual analysis of neurophysiological data. Example: Emotion analysis through music. Μπαμπασίδου Ρ.
Mpampasidou R.
Bratsas C.
53 2014-09 Sampling experiment and study of web intelligence. (The web in the education service) Ασβεστόπουλος Ε.
Asvestopoulos E.
Antoniou I.
52 2014-07 Randomization significance test of correlation networks from multivariate time series Χοροζόγλου Δ.
Chorozoglou D.
Kougioumtzis D.
51 2014-06 Operational Utilization of Sensor Networks – Neural Networks – Pattern Recognition Χατζηλευτέρης Χ.
Chatzilefteris C.
Antoniou I.
50 2014-06 Emotion Recognition and Classification using Neural Networks Κουπίδης Κ.
Koupidis K.
Antoniou I.
49 2014-06 Sampling for the study of web intelligence Καραμίχος Α.
Karamichos A.
Farmakis N.
48 2014-02 News aggregator using semantic and data mining technologies Βεντούρης Α.
Ventouris A.
Antoniou I.
47 2014-01 Immune security systems on the internet Ιωαννίδου Μ.
Ioannidou M.
Antoniou I.
46 2013-12 Επιθέσεις Πλευρικού Καναλιού στο RSA Θεοχαροπούλου E.
Theocharopoulou E.
Poulakis D.
45 2013-12 Mining and processing of Web’s data Καραγιάννη Χ.
Karagianni Ch.
Farmakis N.
44 2013-12 The Influence of Websites of Social Networking to Teenagers, using Statistical Analysis Θεοδωρίδου Α.
Theodoridou A.
Farmakis N.
43 2013-12 Library linked data: the case of Public Library of Veroia as example Καραμπατάκης Σ.
Karampatakis S.
Antoniou I.
42 2013-12 Analysis of Biomedical Networks Λάκης Σ.
Lakis S.
Antoniou I.
41 2013-12 Semantic integration of scenario-based learning application, using graphs: virtual patients use case Ιωαννίδης Λ.
Ioannidis L.
Bamidis P.
40 2013-12 Qualitative and quantitative methods for comparing community detection algorithms in networks Μητράκος Δ.
Mitrakos D.
Moysiadis
39 2013-12 THE COEFFICIENT OF VARIATION: Distributions Study and Bias Corrections Μπαλαμπούτη Α.
Mpalampouti A.
Farmakis N.,
38 2013-12 The Ecosystem of Linked Open Data Οικονόμου Μ.
Oikonomou M.
Anagnostopoulos I.
37 2013-12 A graph analysis of linked open data cloud Ραπτοτάσιου Ε.
Raptotasiou E.
Antoniou I.
Bratsas C.
36 2013-12 Open data portal for the council of the European Union using semantic web technologies Τζόκα Χ.
Tzoka C.
Antoniou I.
35 2013-12 Creation of a Knowledge Network with sports data Φιλιππίδης Π.
Philippides P.
Antoniou I.
34 2013-12 “BIOSTATISTICS: The case of Using the R Language in Survival Analysis” Ποζίδου Π.
Pozidou P.
Farmakis N.
33 2013-12 Bias in sampling surveys: a review in web surveys and other applications Στυλιανίδου Α.
Stylianidou A.
Farmakis N.
32 2013-12 Algorithms for detecting communities in networks Γρηγοριάδης Ι.
Grigoriadis I.
Moysiadis P.
31 2013-12 Greek Geopolitical Linked Data: The Case of Public Spending Αλεξίου Γ.
Alexiou G.
Anagnostopoulos I.
30 2013-12 Semantic Disambiguation and Classification of Greek Text Using the Semantic Description of the Greek Wikipedia Produced from the Greek DBpedia. DBpedia Spotlight Internationalization. The Case of the Greek Version Αβραάμ Ι.
Avraam I.
Antoniou I.
29 2013-12 Study of time-series network from topic detection Δημητριάδης Γ.
Dimitriadis G.
Kugiumtzis D.
28 2013-12 The internet as a business tool evaluation method of sampling. Ευαγγέλου Α.
Evaggelou A.
Farmakis N.,
27 2013-12 Analysis of the Greek Public Spending LOD Κλωνάρας Μ.
Klonaras M.
Anagnostopoulos I.
26 2013-10 Attribute-based credentials: properties and application of the regulatory framework Τσαουσίδου Ε.
Tsaousidou E.
Stamatiou I.
25 2013-10 Network Analysis of Greek Blogs Using a Custom-made Web Crawler Αλεξανδράκη Ξ.
Alexandraki X.
Varsakelis N.
24 2013-07 Web intelligence using semantic technologies : Reaching via Sampling Ευτυχιάδου Αικ.
Eutichiadou Aik.
Farmakis N.
23 2013-07 Ontology Evaluation plug-in for the Protégé (Software) Ταντσης Γ.
Tantsis G.
Kehagias  D.
22 2013-04 Knowledge Networks Analysis Σταύρογλου Στ.
Stavroglou St.
Antoniou I.
21 2013-04 Social Capital and Intellectual Capital in Online Communities Ταξιδου Ιω
Taxidou Io
Antoniou I.
20 2013-01 Time-ordered complex networks from sliding time windows on series records Χατζηιωαννίδης Γ.
Chatzhioannidis G.
Kugiumtzis D.
19 2013-01 Study of the Web Evolution Καρβουνάς Γ.
Karvounas G.
Anagnostopoulos I.
18 2013-01 Greek linked data applications for smartphones using geospatial data Καράλης Α.
Karalis A.
Moysiadis P.
17 2012-12 The Mathematics Subject Classification in a Semantic Learning Environment Αλεξιάδης Γ.
Alexiadis G.
Antoniou I.
16 2012-12 Enriching the Greek Linked Open Data Cloud with "Diavgeia" Data Αλεξίου Σπ.
Alexiou Sp.
Bamidis P.
15 2012-12 Semantic Interconnection with the Linked Open Data Cloud: Statistical Data from the Hellenic Police and the Hellenic Fire Brigade Παραπόντης Ι.
Parapontis I.
Bamidis P.
14 2012-12 Semantic Representation of Kalikratis data and their Publication into the LOD cloud Ξανθοπούλου Π.
Xanthopoulou P.
Farmakis N.
13 2012-12 Periodicity of DNA series Ζυγουλιάνου Μ.
Zigoulianou M.
Farmakis N.
12 2012-12 Learning with Digital Games in Semantic Web: Internationalized Method via the Greek DBpedia Χρυσού Δ.
Chrysou D.
Antoniou I.
11 2012-11 Inter-Networking Incorporation of Socially Excluded Teams and People with Disabilities, using Statistical Analysis Ιασωνίδης Βλ.
Iasonidis Vl.
Farmakis N.
10 2012-11 e – Government and the program «Di@vgeia»: The case of the Municipality of Veria Βικοπούλου Δ.
Vikopoulou D.
Farmakis N.
9 2012-11 e-municipality: the case of the municipality of Veria Τσιαμήτρος Η.
Tsiamitros I.
Farmakis N.
8 2012-11 Pest-Insect time series analysis and the development of causal population networks Δάμος Π.
Damos P.
Kugiumtzis D.
7 2012-12 Comparing Weighted to Unweighted Networks from Time Series Θεοδωρίδης Θ.
Theodoridis Th.
Kugiumtzis D.
6 2012-06 Scientific Knowledge Exploration using Linked Data Δήμου Α.
Dimou A.
Antoniou I.
5 2012-05 Towads Linked Data internationalization: The succesfull case of the Greek DBpedia Κοντοκώστας Δ.
Kontokostas D.
Antoniou I.
4 2012-01 Network Systemic Risk at the Microlevel ΕΛ Σουμπέκας Δ.
Soumpekas D.
Anagnostopoulos I.
3 2011-07 Business models for Linked Data mobile Web Services ΕΛ Κελεσιδου Ο.
Kelesidou O.
Antoniou I.
2 2011-01 Problematic Use of the Web ΕΛ Δαλαμήτρα Ε.
Dalamitra E.
Antoniou I.
1 2011-01  Cryptography with Chaos ΕΛ Μακρής Γ.
Makris G.
Antoniou I.
Copyright © 2018-2023 Networks and Complexity Program. All Rights Reserved