Δ10

Ειδικά Θέματα Δικτύων Ζωής Special Topics in Life Networks
ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ SPRING SEMESTER
Υπεύθυνος: Σγαρδέλης Σ. Coordinator: Sgardelis S.
Διδάσκοντες: Καλλιμάνης Α., Μαζάρης Α., Σγαρδέλης Σ. Instructors: Kallimanis A., Mazaris A., Sgardelis S.
Περιεχόμενο:

 1. Μονομερή οικολογικά δίκτυα (μεταπληθυσμοί, διασπορά στο χώρο, λειτουργική συνδεσιμότητα δικτύων προστατευόμενων περιοχών)
  [Καλλιμάνης Α., Μαζάρης Α., Σγαρδέλης Σ.] 12 ωρες
 2. Διμερή οικολογικά δίκτυα (δικτυα βιοτικών αλληλεπιδράσεων είτε συνεργασίας όπως φυτά επικονιαστές, είτε ανταγωνιστικά όπως παρασιτισμός)
  [Καλλιμάνης Α., Σγαρδέλης Σ.] 12 ωρες
 3. Στατιστική Ανάλυση βιολογικών Δεδομένων: γραμμικά μοντέλα, γενικευμένα γραμμικά μοντέλα, γενικευμένα προσθετικά μοντέλα, μοντέλα μικτών επιδράσεων
  [Καλλιμάνης Α., Σγαρδέλης Σ.] 15 ωρες
Content:

 1. One mode ecological networks (metapopulations, dispersal in the landscape, protected areas functional and structural connectivity)
  [Kallimanis A., Mazaris A., Sgardelis S.] 12 hours
 2. Two mode networks (networks of mutualistic biotic interactions like pollination or seed dispersal, networks of antagonistic interactions like parasitism)
  [Kallimanis A., Sgardelis S.] 12 hours
 3. Statistical Analysis of Biological data: linear models, generalized linear models, generalized additive models, mixed effects models
  [Kallimanis A., Sgardelis S.] 15 hours

Διαλεξεις και Αναφορες         Lectures and References

Διαλεξεις                                                                                                   Livestream
https://authgr.zoom.us/j/92789135632?pwd=aDUwWUFaWFRIbjVJM2hyNGNmSHh5dz09
Copyright © 2018-2023 Networks and Complexity Program. All Rights Reserved