Δ11

Ειδικά Θέματα Δικτύων Γνώσης και Σημασιολογικού Ιστού Special Topics in Knowledge Networks and Semantic Web
EAΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ SPRING SEMESTER
Υπεύθυνος: Μακρης Γ. Coordinator:  Makris G.
Διδάσκοντες: Ιγγλεζάκης Ι., Μακρης Γ.,  Μπράτσας Χ., Νούσκαλης Γ. Instructors: Bratsas Ch., Igglezakis I., Makris G., Nouskalis G.
Περιεχόμενο:

1) Διαχειριση Βασεων Δεδομενων. Η Γλωσσα SQL
[Μακρης Γ.] 3 ωρες

2) Δημοσιοποίηση δεδομένων ως Linked Open Data.
[Μπράτσας Χ.] 3 ωρες

3) Στατιστική της Γνώσης με χρήση της Γλωσσας Προγραμματισμου R
[Μπράτσας Χ.] 3 ωρες

4) Στατιστική Ανάλυση Ανοικτών Δεδομένων από το Linked Open Data Cloud και Οπτικοποιηση
[Μπράτσας Χ.] 6 ωρες

5) Semantic Web (Web 3.0). Η γλώσσα Prolog. Σύνταξη. Κανόνες. Εκτέλεση προγραμμάτων Prolog στο Semantic Web
[Μακρής Γ.] 9 ωρες

6) Μεγάλα Δεδομενα. Συλλογή και Eπεξεργασία
[Μακρής Γ.] 9 ωρες

7) Ποινικη Προστασια Ψηφιακης Πληροφοριας
[Νούσκαλης Γ.] 3 ωρες

8) Ποινικη Προστασια από Κυβερνο-Eπιθεσεις
[Ιγγλεζάκης Ι.] 3 ωρες

Content:

1) Data Base Management. The Language SQL
[Makris G.] 3 hours

2) Data publishing as Linked Open Data.
[Bratsas Ch.] 3 hours

3) Statistics of Knowledge using the Programming Language R
[Bratsas Ch.] 3 hours

4) Statistical analysis of Open Data from the Linked Open Data Cloud
[Bratsas Ch.] 6 hours

5) Semantic Web (Web 3.0).  The Language Prolog. Syntax. Rules. Programming with Prolog in the Semantic Web
[Makris G.] 9 hours

6) BigData. Collection and Processing
[Makris G.] 9 hours

7) Penal Protection of Digital Information
[Nouskalis G.] 3 hours

8) Penal Protection from Cyber-Attacks
[Igglezakis I.] 3 hours

Διαλεξεις και Αναφορες         Lectures and References

Mathematics of the Web
elearning ΑΠΘ: https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=6609
Προσωπική ιστοσελίδα του κ. Γ. Μακρή  gmakris.wordpress.com

Διαλεξεις                                                                                                 Livestream

Δρ. Γεώργιος Χρ. Μακρής: https://authgr.zoom.us/j/95749173014?pwd=b29USEd5b3UyMkErNmM3L1U2cFJ5Zz09

Copyright © 2018-2023 Networks and Complexity Program. All Rights Reserved