Δ5

Δίκτυα Ζωής και Γεω-οικολογικά Συστήματα Life Networks and Geo-ecological Systems
EAΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ SPRING SEMESTER
Υπεύθυνος: Καλλιμάνης Α. Coordinator: Kallimanis A.
Διδάσκοντες: Σγαρδέλης Σ., Καλλιμάνης Α., Μαζάρης Α., Χιντήρογλου Χ., Καππάς Η., Καρακώστας Θ.,  Μπαμίδης Π., Μπεκιάρη Α., Παυλιδης Σ, Τσοκας Γ., Σπύρου Instructors: Bamidis P., Bekiari Α., Chintiroglou Ch., Kallimanis A., Kappas I., Karakostas Th., Mazaris A., Pavlides S., Spyrou G., Sgardelis S., Tsokas G.
Περιεχόμενο:

1) Εισαγωγή στη βιολογική πολυπλοκότητα, Γενετικά και Πρωτεϊνικά Δίκτυα, Δίκτυα Επικοινωνίας στον οργανισμό, Φαινοτυπικα Δίκτυα
[Καππάς Η., Σγαρδελης Σ., Σπύρου Γ.] 12 ωρες

2) Βιοποικιλότητα και ουδετερότητα (neutral biodiversity theory), δίκτυα  αλληλεπίδρασης πληθυσμών.[Καλιμανης Α.] 3 ωρες

3) Τοπία και αλληλεπιδράσεις μονάδων τοπίου (προστατευόμενες περιοχές, διασπορά, συνδεσιμότητα).[Μαζαρης Α., Χιντήρογλου Χ.] 6 ωρες

4) Mέθοδοι μελέτης της λειτουργικής συνδεσιμότητας του εγκεφάλου. Δικτυα Εγκεφαλικης Λειτουργιας (Connectomics).
[Μπαμίδης Π.] 3 ωρες

5) Ανάλυση Γεωλογικών, Μετεωρολογικών και Κλιματικών δεδομένων. Γεωσυστήματα, Ατμοσφαιρικα Συστηματα και Οικοσυστηματα, η Γη και η Ατμόσφαιρα ως Σύστημα Συστημάτων, Γεωσφαιρα-Ατμοσφαιρα-Βιοσφαιρα,  Γεωποικιλότητα.
[Καρακώστας Θ.,  Παυλιδης Σ., Τσοκας Γ.] 9 ωρες

6) Κοινωνικα δικτύα σε βιοκοινότητες ζώων και ανθρώπινες συναθροίσεις.
[Μπεκιαρη Α. και Χασάναγας Ν.  (Προσκελημενος Ομιλητης)] 6 ωρες

Content:

1) Introduction to biological complexity, Genetic and Protein Networks, Communication Networks in organisms, Phenotypic Networks
[Kappas I., Spyrou G., Sgardelis S.] 12 hours

2) Biodiversity, Neutral Biodiversity Theory. Networks of interacting populations.[Kallimanis A.] 3 hours

3) Landscapes and interactions among Landscape Units (protected areas, dispersion, connectivity)
[Chintiroglou Ch., Mazaris A.] 6 hours

4) Methods to study the functional connectivity of the Brain. Functional brain Networks (Connectomics).
[Bamidis P.] 3 hours

5) Analysis of Geological, Meteorological and Climatic data. Geosystems, Atmospheric systems and Ecosystems, Earth and Atmosphere as System of Systems, Geosphere- Atmosphere, Biosphere, Geodiversity.
[Karakostas Th., Pavlides S., Tsokas G.] 9 hours

6) Social networks in animal communities and in human communities.
[Bekiari Α. and Hasanagas N. (invited lecturer)] 6 hours

Διαλεξεις και Αναφορες    Lectures and References

Διαλεξεις                                                                                                   Livestream
https://authgr.zoom.us/j/95325318827?pwd=L2ZGa0JTUnZzMlRIYjhlQ0UxbXAvQT09
Copyright © 2018-2023 Networks and Complexity Program. All Rights Reserved