Δ6

 

Κοινωνικο-οικονομικά Δίκτυα Socio-economic Networks
EAΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ SPRING SEMESTER
Υπεύθυνος: Ζηκόπουλος Χ. Coordinator: Zikopoulos C.
Διδάσκοντες: Αντωνίου Ι., Βαρσακέλης Ν., Γλαβέλη Ν., Ζηκόπουλος Χ., Ιωαννιδης Ε., Κατρακυλιδης Κ., Κυρίτσης Ι.,  Παπαδημητρίου Θ., Παπαδόπουλος Κ., Σιδηρόπουλος Μ., Τσαδήρας Α. Instructors: Antoniou I., Glaveli N., Ioannidis E., Katrakylidis K., Kyritsis I., Papadimitriou T. Papadopoulos K., Sidiropoulos M., Tsadiras Α., Varsakelis N., Zikopoulos C.
Περιεχόμενο:

1) Οικονομετρικά υποδείγματα.
[Κατρακυλίδης Κ.] 3 ώρες

2) Δίκτυα γνώσης σε οργανισμούς και οικονομικά δίκτυα.
[Αντωνίου Ι., Βαρσακέλης Ν., Ιωαννιδης E.]  6 ώρες

3) Δυναμικά περιβαλλοντικά-οικονομικά μοντέλα με αλληλεπίδραση πληθυσμών και υποδείγματα καταναλωτή – πόρου, κυνηγού – θηράματος.
[Κυρίτσης Ι.] 3 ώρες

4) Παίγνια σε δίκτυα και εφαρμογές σε δίκτυα με εξωτερικότητες
[Παπαδόπουλος Κ.] 6 ώρες

5) Δίκτυα εφοδιαστικής αλυσίδας και αλγόριθμοι επίλυσης προβλημάτων.
[Τσαδήρας Α., Ζηκόπουλος Χ.] 6 ώρες

6) Δικτύωση και επιχειρηματικότητα.
[Γλαβέλη Ν.] 3 ώρες

7) Πολύπλοκα δίκτυα για τραπεζική εποπτεία και τη μελέτη διάχυση κρίσης.
[Παπαδημητρίου Θ.] 6 ώρες

8) Δυναμικά μακροοικονομικά υποδείγματα.
[Σιδηρόπουλος Μ.] 3 ώρες

Content:

1) Econometric models.
[Katrakylidis Κ.] 3 hours

2) Organizational knowledge networks and economic networks
[Antoniou I., Ioannidis E., Varsakelis N.]  6 hours

3) Environmental-economic dynamic models with dynamic interactions in nature and consumer – resource, predator – prey models.
[Kyritsis Ι.] 3 hours

4) Game theory for networks and applications in networks with externalities
[Papadopoulos Κ.] 6 hours

5) Supply chain networks and algorithms for problem solving
[Tsadiras Α., Zikopoulos C.] 6 hours

6) Networks and entrepreneurship.
[Glaveli Ν.] 3 hours

7) Complex networks in banking supervision and crisis diffusion studies.
[Papadimitriou T.] 6 hours

8) Dynamic macroeconomic models.
[Sidiropoulos Μ.] 3 hours

Διαλεξεις και Αναφορες         Lectures and References

Οι σύνδεσμοι των εβδομαδιαίων διαλέξεων είναι διαθέσιμοι μέσω της ιστοσελίδας του μαθήματος στο e-learning:
https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=14739
Copyright © 2018-2023 Networks and Complexity Program. All Rights Reserved