Δ3

Δίκτυα Γνώσης και Σημασιολογικός Ιστός Knowledge Networks and Semantic Web
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ WINTER SEMESTER
Υπεύθυνος: Μπράτσας Χ. Coordinator: Bratsas Ch.
Διδάσκοντες:  Μπράτσας Χ., Μακρής Γ. Instructors: Bratsas Ch., Makris G.
Περιεχόμενο:
1) Δίκτυα Παράγωγης και Μεταφοράς Γνώσης και το Web. Γλώσσες του Web. Υπηρεσίες και Αρχιτεκτονική του Web και του Σημασιολογικού Web. Οντολογίες, Συλλογισμοί και Σημασιολογική Επεξεργασία στον Παγκόσμιο Ιστό. Διασυνδεδεμένα Ανοικτά Δεδομένα, Εφαρμογές στον Σημασιολογικό Παγκόσμιο Ιστό
2) Μαθηματική Λογική και Σημασιολογικός Παγκόσμιος Ιστός Web.
3) Αναζήτηση και Εξόρυξη Δεδομένων σε Δίκτυα και στο Web. Πράκτορες, Κατανεμημένη Επεξεργασία και Υπολογισμοί στο Νέφος, Διαχείριση Μεγάλου Όγκου Δεδομένων (Big data). Δίκτυο Όντων και Μελλοντικό Διαδίκτυο
Content:
1) Knowledge Networks in the Web.
Web Languages. Web Services, Web Architecture and Semantic Web Architecture, Web Stack and Technologies. Ontologies, Reasoning and Semantic Processing in the World Wide Web, Linked Open Data, Semantic Web Applications
2) Mathematical Logic and Semantic Web
3) Information Retrieval and Data Mining in Networks and in the Web. Agents, Distributed Processing and Cloud Computing, Big Data Analytics Internet of Things and Future Web

Διαλεξεις και Αναφορες    Lectures and References

https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=8007
Copyright © 2018-2023 Networks and Complexity Program. All Rights Reserved